Pinned post

อยากเห็นประเทศไทยมีกติกาการเมืองที่เป็นธรรม? เสียงของคุณมีความหมาย - มาร่วมกันลงชื่อให้ถึง 50,000 ชื่อ เพื่อ ให้มีการจัดทำประชามติพร้อมกับการเลือกตั้ง เปิดหนทางสู่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ถึงเวลา เลือกตั้งใหม่ รัฐธรรมนูญใหม่ resetthailand.org/

Pinned post
Pinned post

RT @paintintwit

เราจะยอม/สนับสนุนให้ 112 supporter มีพื้นที่ใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่คนอยากยกเลิก 112 หดเล็กลงต่อไปอย่างงี้หรอ? ไอประโยคที่ว่าเราควรเลิกสนับสนุน influencer ignorance นี่ไม่ใช่แค่จางลงแต่พุ่งไปทิศตรงกันข้ามเลยหรอ

🐦🔗: nitter.net/paintintwit/status/

Pinned post

RT @tha_ilaw

ม.112 ทำให้การละเมิดสิทธิมนุษยชนซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ

- เดิม ตัวบทมีปัญหาว่า โทษสูง-ไม่คุ้มครองการติชมโดยสุจริต
- ต่อมา นำมาใช้ตั้งข้อหาอย่างกว้างขวาง/ไม่ให้ประกัน
- ทุกวันนี้ ให้ประกันแต่เงื่อนไขเพียบ ห้ามแสดงออก ขังในบ้าน ติด EM มีเวลาปล่อยตัวจำกัด ฯลฯ

🐦🔗: nitter.net/tha_ilaw/status/152

Pinned post

“You’re not broken.”
“Please keep on living.”
“Your life is worth living.”

:house_garden: youtube.com/clip/UgkxjwAE2Khol

Bless me, October :te_029: Another 15 days and it’ll be my Bday yay~ :shibadance:

Show thread

🇹🇭 Criminal Code, Section 112–known as lèse-majesté–shouldn’t have existed anymore. If people can be under Deflamation Law, so does the monarchy. They must change it and adjust their luxury lifestyle to make a living as a normal citizen, or else just abolish this parasite system.

ไปเล่นหลังบ้านนิดนึง ทำเอามีปัญหากับ Pleroma อยู่ไม่กี่นาที :wb15: แต่หายละ กลับคืนค่าเดิมหมด ไม่ซนละจ้า 555 เดี๋ยวเว็บวูบทั้งคืนอีก

The cards just dropped trice (×4 by a meteoric chain) on me at once! It made 12 overall :blobhaj_tiny_heart: Moreover, I also got Nigel Bird blueprints and 1 set of cards drop from a Moon Night Bat nearby while being in an offline battle mode :afroggy: yay~

Show thread

Just completed deleting about 60% of my toots to free my media storage…a bit. I decided to blabber at @abracadabra instead and will try to reduce tooting images–if I can LOL.

Still, Iʼll remain being a fangirl for my favorite books, games, bands and so on here :dance_cool_doge:

Just noticed that I also lost 2FA access for Protonmail other Nintendo…

A good monarch is only those who abolish themselve and stop the vicious cycle–in order to stop the evils of classism.

Show thread

Well, I came home to obtain a new ID card today :comfyshiba: (Itʼs already 1 in the morning here.) Just found out that I have nothing to wear at home at all… Dad gonna lend me his smallest t-shirt 👕 while Aunt M lemme pick her jeans 👖 (which I would do without much care but the size LOL). Such a fashion for an official photo taking… :weibo_d_doge:

❌ currently have an expired ID card
⭕️ was pickpocketed

Ugh

ได้มื้อเย็นละ :blobhaj_tiny_heart: หมด 555 รีบทำทิ้งไว้ก่อน พ่อเตือนมาว่าช่วงเย็นอาจมี urgent situation

Show thread

ได้หมึกบั้งฟรีซมา 1kg 🦑 ยืนย่างไปกินไปแปปเดียวหมดไปครึ่ง เบรกตัวเองแทบไม่ทัน :blob_raccoon_melt: แหะ ๆ ของชอบอ่า

Textbooks I chose to review my 🇩🇪 skills.

1⃣ Practice Makes Perfect: it clearly lacks some info like exceptional rules and related ideas, but that won’t affect me much. I only need to review (since the beginning,) not learning (since the beginning). Oops :blobcoffeeraccoon:

2⃣ & 3⃣ Hueber for A1 (the lowest level!): Among all 4 skills, what I’m kinda bad most is speaking skill. Its AR function is going to support me so. (Already tried some :birdroll:)

Used to think I can post whatever I want, but I now have to think about my media storage in exchange with privacy and authority… :dogroll:

You shall be missed–in some ways, Queen Elizabeth Ⅱ. I couldn’t say RIP as she can’t really do so.

Queen Elizabeth II, the UK’s monarch for the past 70 years, has died aged 96
bbc.com/news/uk-61585886

RT

On International Literacy Day, let’s raise awareness about the significance of literacy and make it an important milestone for everyone. Literacy plays a key role in transforming lives and empowering people. Our goal should be to ensure no one remains unlettered in society.

🐦🔗: nitter.net/ashokgehlot51/statu

อยากเห็นประเทศไทยมีกติกาการเมืองที่เป็นธรรม? เสียงของคุณมีความหมาย - มาร่วมกันลงชื่อให้ถึง 50,000 ชื่อ เพื่อ ให้มีการจัดทำประชามติพร้อมกับการเลือกตั้ง เปิดหนทางสู่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ถึงเวลา เลือกตั้งใหม่ รัฐธรรมนูญใหม่ resetthailand.org/

Show older
𝗜𝗡𝗞𝗪𝗘𝗟𝗟 🐘 𝘚𝘱𝘢𝘤𝘦

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!